PEDODONCIJA

pedodoncija

PEDODONCIJA – rad s djecom za svakog je stomatologa najteži, ali kad uspije djete pridobiti za suradnju to je ujedno i najveći kompliment koji može dobiti za svoj rad.

Ako djete nije imalo ranijih neugodnih iskustava sa zuboboljom, posjet stomatolgu za njega je igra i zabava.

Edukativna je uloga stomatologa u pedodonciji veoma važna jer loša iskustva iz ordinacije u djetinjstvu odražavaju se u kasnijim godinama izbjegavanjem redovitih odlazaka stomatologu.

.